ПАКЕТ WHITE COTTON

Изготвяне на Идеен проект

за интериорен дизайн на търговски обект

 

I. ИНТЕРИОР
ИДЕЕН ПРОЕКТ

Заснемане
Посещение до обекта за среща-оглед и взимане на размери от място.

Функционално зониране​
Вариантни решения за функционално и композиционно разположение на елементите
от интериора (не включва кухненското помещение).

Цялостна концепция за решението на интериора
Разработката на интериора ще започне след одобрение на разпределението и проведен разговор с клиента, в който се уточняват посоки за цветове, материали, стил, ценови диапазон за обзавеждането и други детайли. Ще бъде представена идейна разработка за: модели мебели, оформяне на стените, пода и тавана на помещенията. Разположение и видове осветителни тела, съобразно общото пространствено оформление. Подбор на цветове, материали и текстури. Декоративни решения, пана и пластични елементи. След представяне на клиента и корекции от негова страна върху проекта ще бъдат нанесени промени.

Компютърна графика и 3D визуализация​
3D моделиране на помещението/ята.
Визуализиране на изгледите и дообработка на изображенията.
Текстуриране и оцветяване с близки до реалните цветове и материали.
Ще бъдат предоставени 2 изгледа за клиентска част.

СРОКОВЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Идеен проект
5 работни дни за представяне на първи идеи (чертежи)
за функционално разпределение. След представяне на клиента и корекции от негова страна – 3-4 работни дни за коригиране. След постигане на одобрено разпределение започва изграждане на 3D модел на обекта и поетапно, помещение по помещение ще бъдат изпращани изгледи
с конкретни предложения за дизайна. До 5 работни дни ще бъдат необходими за подготовка на всяко следващо помещение и/или за нанасяне на корекции по вече коментирани такива. Процесът продължава до постигане на оптимален резултат, но не повече от предвидените в офертата визуализации и корекции.