ПАКЕТ BLACK VELVET

 

Изработка на лого, изготвяне на Идеен и Работен проект

за фасадно оформление и интериорен дизайн на търговски обект. Включва Количествени сметки,

предоставяне на Оферти за закупуване/изпълнение,

Авторски надзор и Управление реализацията на проекта

 

І. ЛОГО
1. Дизайн на лого

Ще бъдат представени три различни графични варианти за лого, детайлна разработка ще продължи на база избраният вариант. Предложенията ще бъдат съобразени със следните изисквания:

Предложения за подходящ знак, шрифт и цветност, асоциативно обвързани и характеризиращи дейността на заведението.
Ще бъде достатъчно добре разпознаваемо в умален и уголемен вариант за използването му при изработка на визитни картички, официални бланки, опаковки, хартиени и полиетиленови торбички, униформи, салфетки и всякакъв друг тип печатна и външна реклама.

Графичен стандарт на образният знак и логотипа:
Графичният стандарт указва и унифицира пропорциите и цветовете на логото.

Черно-бял вариант
Цветен вариант – CMYK и Pantone

ІІ. РЕКЛАМНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ФАСАДА
Идеен проект за фасада и външна клиентска зона
Дизайн на външният облик на обекта, съобразно общото стилово решение на интериора. Проект за рекламна табела. Декоративно решение за витрините. Подбор на цветове, материали и текстури.

ІІІ. ИНТЕРИОР

ИДЕЕН ПРОЕКТ

Заснемане на обекта​
Посещение до обекта за среща-оглед и взимане на размери от място.

Функционално зониране​
Вариантни решения за функционално и композиционно разположение на елементите
от интериора (не включва кухненското помещение).

Цялостна концепция за решението на интериора
Разработката на интериора ще започне след одобрение на разпределението и проведен разговор с клиента, в който се уточняват посоки за цветове, материали, стил, ценови диапазон за обзавеждането и други детайли. Ще бъде представена идейна разработка за: модели мебели, оформяне на стените, пода и тавана на помещенията. Разположение и видове осветителни тела, съобразно общото пространствено оформление. Подбор на цветове, материали и текстури. Декоративни решения, пана и пластични елементи. След представяне на клиента и корекции от негова страна върху проекта ще бъдат нанесени промени.

Компютърна графика и 3D визуализация​
3D моделиране на обекта. Визуализиране на изгледите и дообработка на изображенията.
Текстуриране и оцветяване с близки до реалните цветове и материали.
Ще бъдат предоставени до 5 изгледа (за клиентска част и WC) и 1 изглед за фасада.

РАБОТЕН ПРОЕКТ

Схеми за електроинсталация ​
План за позициониране на изводи за контакти и захранващи кабели. План на осветителните тела, места за позициониране. Избор на конкретен модел осветително тяло и фирма за закупуване на продукта.

Схема за ВИК
План за позициониране на изводи.

Софит
Чертеж на решението на тавана с показани цветови и пластични особености.

План настилки
Чертеж с показан вид и квадратура на подовите покрития.
Избор на конкретен модел и фирма за закупуване на продукта.

Разгъвки стени ​
Чертеж с показани основните и допълнителни обработки (материали и цветове) на стените.

Графични файлове
Предпечатна и друга подготовка на графични визии и декорации за последваща изработка
от подизпълнител.​

Проектиране и подбор на мебели
Подбор на конкретни модели обзавеждане (маси, столове и др.) и аксесоари от наличните
в търговската мрежа. Чертежи на мебели (линия витрини, щанд маси, рукванд и др.) за изработка от подизпълнител. Чертежи на характерни декоративни елементи, прегради и др.

Санитарни помещения
Разработката на санитарното помещение ще започне след избор на конкретен модел фаянс, гранитогрес, камък или други. След, което ще бъдат представени варианти за композиционно и цветово разпределение.

ІV. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА И ОФЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

За интериор и фасада
Изчисляване на квадратури и количества за материалите включени в оформянето
на интериора и фасадата (стенни покрития, обзавеждане, осветителни тела, рекламни табели, декорации).
Предоставяне на оферти и изпълнители за отделните позиции за последваща реализация.

V. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА

По време на техническото изпълнение на интериорния проект
до предаването на обекта в готов за ползване вид.

Работата включва:

Подбор на фирми за доставка на материали и изпълнение на позиции от интериорния проект (СМР, мебелисти, осветителни тела, санитария и др.). Ще бъдат предоставени до три оферти за изпълнение.

Уточнения за цени и срокове на доставка с фирми производители или доставчици. След одобрение и съгласуване от страна на клиента се пристъпва към реализация. Сроковете за изпълнение се договарят с подизпълнителите в зависимост от обема работа.

Съгласуване последователността на работа на отделните изпълнители – строително монтажни работи, обзавеждане и др. довършителни дейности.

Организация по доставки на материали и обзавеждане.

Посещения на обекта от дизайнер-проектант за проследяване процеса на работа.
Разясняване на проекта пред всеки от подизпълнителите и определяне на допуски
в точността на изпълнение за всяка една от специалностите.

Провеждане на консултации с подизпълнителите при всеки случай на възникнали по проекта въпроси.

Клиента ще бъде своевременно информиран за текущата работа и състояние на обекта.
Всички етапи ще се случват с изричното му съгласие.

Издаването на обекта става на място след оглед и одобрение от страна на клиента
и подписване на приемо-предавателен протокол.

СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Идеен проект
5 работни дни за представяне на първи идеи (чертежи)
за функционално разпределение. След представяне на клиента и корекции от негова страна – 3-4 работни дни за коригиране. След постигане на одобрено разпределение започва изграждане на 3D модел на обекта и поетапно, помещение по помещение ще бъдат изпращани изгледи
с конкретни предложения за дизайна. До 5 работни дни ще бъдат необходими за подготовка на всяко следващо помещение и/или за нанасяне на корекции по вече коментирани такива. Процесът продължава до постигане на оптимален резултат, но не повече от предвидените в офертата визуализации и корекции.
Работен проект – до 10 работни дни (след одобрен идеен проект).
Оферти за изпълнение – 5-7 работни дни (след одобрен работен проект).
Управление реализацията на проекта – … работни дни (след одобрени оферти и подписани договори с доставчици и фирми изпълнители).