ПАКЕТ ORANGE SATEN

Изготвяне на Идеен и Работен проект
за фасадно оформление и интериорен дизайн
на търговски обект/ Включва Количествени сметки
и предоставяне на Оферти за закупуване/изпълнение

 

І. РЕКЛАМНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ФАСАДА

Идеен проект за фасада и външна клиентска зона
Дизайн на външният облик на обекта, съобразно общото стилово решение на интериора. Проект за рекламна табела. Декоративно решение за витрините. Подбор на цветове, материали и текстури.

ІІ. ИНТЕРИОР

ИДЕЕН ПРОЕКТ

Заснемане на обекта
Посещение до обекта за среща-оглед и взимане на размери от място.

Функционално зониране
Вариантни решения за функционално и композиционно разположение на елементите
от интериора (не включва кухненското помещение).

Цялостна концепция за решението на интериора
Разработката на интериора ще започне след одобрение на разпределението и проведен разговор с клиента, в който се уточняват посоки за цветове, материали, стил, ценови диапазон за обзавеждането и други детайли. Ще бъде представена идейна разработка за: модели мебели, оформяне на стените, пода и тавана на помещенията. Разположение и видове осветителни тела, съобразно общото пространствено оформление. Подбор на цветове, материали и текстури. Декоративни решения, пана и пластични елементи. След представяне на клиента и корекции от негова страна върху проекта ще бъдат нанесени промени.

Компютърна графика и 3D визуализация
3D моделиране на обекта. Визуализиране на изгледите и дообработка на изображенията.
Текстуриране и оцветяване с близки до реалните цветове и материали.
Ще бъдат предоставени до 5 изгледа (за клиентска част и WC) и 1 изглед за фасада.

РАБОТЕН ПРОЕКТ

Схеми за електроинсталация
План за позициониране на изводи за контакти и захранващи кабели. План на осветителните тела, места за позициониране. Избор на конкретен модел осветително тяло и фирма за закупуване на продукта.

Схема за ВИК
План за позициониране на изводи.

Софит
Чертеж на решението на тавана с показани цветови и пластични особености.

План настилки
Чертеж с показан вид и квадратура на подовите покрития.
Избор на конкретен модел и фирма за закупуване на продукта.

Разгъвки стени
Чертеж с показани основните и допълнителни обработки (материали и цветове) на стените.

Графични файлове
Предпечатна и друга подготовка на графични визии и декорации за последваща изработка
от подизпълнител.

Проектиране и подбор на мебели
Подбор на конкретни модели обзавеждане (маси, столове и др.) и аксесоари от наличните
в търговската мрежа. Чертежи на мебели (линия витрини, щанд маси, рукванд и др.) за изработка от подизпълнител. Чертежи на характерни декоративни елементи, прегради и др.

Санитарни помещения
Разработката на санитарното помещение ще започне след избор на конкретен модел фаянс, гранитогрес, камък или други. След, което ще бъдат представени варианти за композиционно
и цветово разпределение.

СРОКОВЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Идеен проект
5 работни дни за представяне на първи идеи (чертежи) за функционално разпределение. След представяне на клиента и корекции от негова страна – 3-4 работни дни за коригиране. След постигане на одобрено разпределение започва изграждане на 3D модел на обекта и поетапно, помещение по помещение ще бъдат изпращани изгледи с конкретни предложения за дизайна. До 5 работни дни ще бъдат необходими за подготовка на всяко следващо помещение и/или за нанасяне на корекции по вече коментирани такива. Процесът продължава до постигане на оптимален резултат, но не повече от предвидените в офертата визуализации
и корекции.
Работен проект – до 10 работни дни (след одобрен идеен проект).
Оферти за изпълнение – 5-7 работни дни (след одобрен работен проект).